tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Blog

12 Sty 2023
KANS zatrudni specjalistę ds. kadr

     KARKONOSKA      AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH                  w JELENIEJ GÓRZE                            Z A T R U D N I na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko specjalisty ds. kadr     Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:   Prowadzenie spraw związanych z przyjęciem do pracy, przebiegiem zatrudnienia i rozwiązaniem stosunku pracy w odniesieniu do pracowników. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy oraz przeprowadzanie zmian warunków zatrudnienia pracowników. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników i ich rodzin, obsługa systemu Płatnik/ ZUS. Prowadzenie spraw związanych z PPK i obsługa systemu PPK. Przygotowywanie, gromadzenie, przechowywanie oraz zabezpieczanie dokumentów i informacji dotyczących spraw pracowniczych (akta pracownicze). Wystawianie zaświadczeń związanych z zatrudnieniem pracowników. Prowadzenie spraw związanych z kierowaniem pracowników na badania lekarskie. Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem oraz rozliczaniem umów dotyczących pozapracowniczych form zatrudnienia, realizowanych w ramach pozadydaktycznej  działalności Uczelni. Przygotowanie materiałów, sporządzanie analiz oraz sprawozdań dotyczących zatrudnienia. Sporządzanie sprawozdań dla GUS. Prowadzenie i nadzór nad Uczelnianym rejestrem umów. Nadzorowanie realizacji przepisów prawa pracy w sprawach pracowniczych.     Od kandydatów oczekujemy:   Wykształcenia wyższego. Minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z HR. Znajomości przepisów prawa w zakresie ustaw w szczególności: kodeks pracy, kodeks cywilny, o ochronie danych osobowych. Znajomości obsługi systemu Płatnik. Praktycznej znajomości pakietu MS Office. Wysokich kompetencji komunikacyjnych. Samodzielności i zaangażowania w swoją pracę. Umiejętności pracy w wielu obszarach jednocześnie i pod presją czasu.   Mile widziane: Znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Znajomość obsługi programu SYMFONIA: Kadry i Płace.   CV należy kierować w terminie do 20.01.2023 r. na adres: kadry@kans.pl lub pocztą: Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych Dział Kadr ul. Lwówecka 18 58-506 Jelenia Góra   Uprzejmie informujemy, iż rozpatrujemy tylko kompletne aplikacje, jak również, że kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami i nie zwracamy nadesłanych dokumentów.     Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.     Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana stosowna zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

07 Paź 2022
INTERNATIONAL CONFERENCE ON DATA ANALYTICS AND MANAGEMENT” (ICDAM-2022)

Invitation to publish your Research Paper in “INTERNATIONAL CONFERENCE ON DATA ANALYTICS AND MANAGEMENT” (ICDAM-2022) Organised by: The Karkonosze University of Applied Science, Poland Date: 25-26th June 2022 Paper Submission Deadline: 25th March 2022 Paper submission Link: https://easychair.org/conferences/?conf=icdam2022 [1] Conference Website: http://www.icdam-conf.com [2] Email: icdam.conf@gmail.com All the accepted papers (after double-blinded peer review) will be published in the Springer proceedings of ICDAM-2022 Indexed by SCOPUS, INSPEC, EI Compendex & many more, and further selected extended papers will be invited to submit for possible publication in the special issues of the following journals. For an updated list of journals visit: http://icdam-conf.com/publication [3] 1. Sustainable Energy Technologies and Assessments (Elsevier), SCIE Indexed IF 5.35 2. CMES-Computer Modeling in Engineering & Sciences, SCIE Indexed IF 1.59 3. IET Communications, SCIE Indexed IF 1.19 4. Frontiers in Computational Neuroscience, SCIE Indexed IF 2.38 5. CMC-Computers, Materials & Continua, SCIE Indexed IF 3.77 6. Intelligent Decision Technologies, Indexed by SCOPUS & ESCI Due to Covid-19 Epidemic, the conference will be organized in Hybrid Mode. Online/Virtual Presentations are allowed. UNIQUE HIGHLIGHTS:     * All papers will be presented via SKYPE or Online Presentation Mode if Pandemic continues.     * All accepted/Presented Paper will be published in the Springer proceeding  Indexed by SCOPUS, INSPEC, EI Compendex, and many more.     * Best paper award in each track.     * Opportunity to publish extended papers in reputed SCIE/Scopus indexed journals.     * Opportunity to listen to the reputed invited international & national speakers and panel discussions on the latest research areas.     * Free of cost one-day city tour.

07 Paź 2022
Small Erasmus Staff Week in the Karkonosze University of Applied Sciences in Jelenia Góra

From 28th February 2022 to 4th March 2022, as part of the Erasmus+ programme, the Karkonosze University of Applied Sciences in Jelenia Góra hosted lecturers from abroad. Professor William Mosier, an American from the Department of Pedagogy at Gelisim University in Turkey conducted classes on child psychology and language development of children. Ms Tuğçe Apayadin Azman, Head of the Department of Translation from the same university, showed the students various IT tools used in translation. And Ms Raquel Evangelina López Ruano, an Italian and Hispanic scholar from the University of Malaga in Spain, was a special guest during the Spanish language classes.

07 Paź 2022
Small Erasmus + Staff Week in KANS

From the 16th of May 2022 to the 20th of May 2022, the Karkonosze University of Applied Sciences in Jelenia Góra was hosting lecturers from abroad as part of the Erasmus+ program. At the Faculty of Humanities and Social Sciences students of English Philology took part in classes with Irish professor - David Brett, from the University of Sassari. Professor Brett prepared interesting lectures abors Irish culture, the British press, and phonetics and phonology of the English language. Professor Brett also met with students of the Karkonosze University of the Third Age during an English language course with Kamila Biniek, Ph.D. Seçkin Can, Ph.D. from Ondokuz Mayis University in Turkey prepared classes on academic writing and the didactics of foreign language teaching for the English Philology students. Aušra Šunokaitė coordinator of the dietetics program, who teaches at Klaipėda University in Lithuania conducted theoretical and practical classes, in the new dietetics laboratory and at the Faculty of Medical and Technical Sciences Take a look at the photos from the classes!